Про дотримання законодавства України щодо запобігання корупції

Херсонський заклад дошкільної освіти № 69

санаторного типу

Херсонської міської ради

м. Херсон, пр-кт Святих Кирила та Мефодія, 9а

тел.(0552) 29-04-42, Е-meil: [email protected]

__________________________________________________________________

                                                         НАКАЗ

від 29.12.2021                                                                                         № 61

 

Про дотримання законодавства

України щодо запобігання корупції

в ЗДО № 69 санаторного типу

 

        Відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту», на виконання вимог законів України «Про запобігання корупції», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», на виконання Заходів з виконання антикорупційної програми Херсонської обласної державної адміністрації на 2021 - 2022 роки, затверджених розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації від 17.09.2021 № 741, наказу управління освіти Херсонської міської ради від 28.12.2021 року № 1249-к Про дотримання законодавства України щодо запобігання корупції в закладах та установах освіти Херсонської міської територіальної громади, з метою запобігання та протидії корупції в закладах та установ освіти, недопущення зловживань службовим становищем працівниками закладів та установ освіти, забезпечення прозорості надходження та використання благодійних та спонсорських коштів

 

Н А К А З У Ю:

 

Працівникам ЗДО № 69  санаторного типу:

1.1. Неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо запобігання корупції.

1.2. Прийом благодійних внесків здійснювати виключно на добровільних засадах та у безготівковій формі на рахунок «Суми за дорученням» або благодійні фонди з обов’язковим оформленням відповідної бухгалтерської документації згідно з  вимогами чинного законодавства України.

1.3. Заборонити педагогічним працівникам здійснювати будь-які  фінансові операції у закладі та установі освіти та надавати платні освітні послуги, крім тих, які передбачені Переліком платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796.

1.4. До 31.12.2021  розмістити цей наказ на офіційному вебсайті.

1.5. До 31.12.2021 року провести наради з працівниками закладу , довести до відома під підпис наказ по закладу  та опрацювати законодавчу базу щодо порядку отримання благодійних внесків та можливих наслідків за вчинення корупційних діянь.

2 . Вихователям до 31.12.2021 року на батьківських зборах довести наказ по закладу освіти,  до відома батьківської громадськості та опрацювати чинні нормативно-правові акти щодо здійснення благодійної діяльності.

3.Вихователю-методисту ФЕДОРЯК Світлані:

3.1. Забезпечити оприлюднення інформації та документів, визначених статтею 30 Закону України «Про освіту».

3.2. Здійснювати контроль за належним виконанням працівниками закладу  своїх функціональних обов’язків згідно із посадовою інструкцією та притягувати до відповідальності працівників за примусовий та незаконний збір коштів з батьків, учнів та вихованців.

3.3. З метою підвищення рівня поінформованості, організувати проведення тематичних нарад із  працівниками з питань запобігання та протидії корупції.

3.4. У разі надходження звернень щодо фактів корупції, неправомірної вигоди, тощо забезпечувати їх невідкладний розгляд.

3.2. У випадку виявлення порушення чинного законодавства працівникам закладу ініціювати притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

4. Директору ЗДО  КОВАЛЕНКО Галині щорічно у травні-червні проводити звітування про використання бюджетних та благодійних коштів перед трудовим колективом та  громадськістю.

 

4.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор ЗДО                                                         Галина КОВАЛЕНКО

                                                                                                                           

                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                 наказом ЗДО №69 санаторного типу

                                                                                                 від « 30» грудня 2021р. № 62

 

                                                                 ПЛАН

                                              заходів з питань протидії корупції

                                              в ЗДО № 69 на 2021/2022 н. р.

  №

  з/п

 

                     Захід

      Термін

    виконання

 

    Відповідальні

 Відмітка про

   виконання

   1             1

Призначення відповідальних осіб з питань протидії й запобігання корупції

 

 

   Коваленко Г.В.

 

               2

Розроблення та затвердження плану заходів на протидію корупції по ЗДО на 2021/2022н. рік.

 

     Коваленко Г.В.

 

                 

    3

Забезпечення дотримання посадовими особами, при виконанні своїх службових повноважень, загальновизнаних етичних норм поведінки.

 

Протягом року

     Коваленко Г.В.

 

                   4

Проведення роботи щодо анонімних повідомлень про порушення вимог ЗУ « Про запобігання корупції» ст.53

 

Протягом року

    Коваленко Г.В.

 

                  5

Використання комунального майна виключно для забезпечення здобуття дітьми освіти.

 

Протягом року

 

  Коваленко Г.В.

 

                  6

Дотримання обмеження щодо одержання подарунків для себе чи близьких осіб ( заборона отримання подарунка, якщо його вартість більше 1 прожиткового мінімуму.)

 

Постійно

 

 Коваленко Г.В.

 

                   7

 Забезпечення дотримання посадовими особами закладу освіти педагогічної етики.

Постійно

  Коваленко Г.В.

 

                  8

 З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог Закону України « Про засади запобігання і протидії корупції» організувати, за наявності, проведення службових розслідувань, у порядку визначеному діючим законодавством.

 

 

  У разі    виявлення порушень

 

 

  Коваленко Г.В.

 

                  9

 Надавати суб’єктам звернення до ЗДО своєчасну, достовірну, в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання і протидії корупції».

 

 

Протягом року

 

 

  Коваленко Г.В.

 

 

 

 10

 Проводити роз’яснювальну роботу з новопризначеними особами з питань запобігання та протидії корупції і дотримання етики поведінки

 

Протягом року

 

  Коваленко Г.В.

 

 11

 Дотримання вимоги політичної нейтральності, уникнення демонстрації у будь – якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використання службових повноважень в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.

 

 

Протягом року

 

 

  Коваленко Г.В.

 

 12

 Забезпечити не розголошення і не використання конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, яка стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, в тому числі про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

 

 

Протягом року

 

 

 Коваленко Г.В.

 

 13

 Забезпечити в межах компетенції розгляд звернень громадян та оперативне вирішення порушених у них проблем.

 

Протягом року

 

  Коваленко Г.В.

 

 14

Ужити заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів.

 Протягом року

 

 Коваленко Г.В.

 

 15

 Подання інформації адміністрації відділу освіти про випадки виявлення фактів порушень посадовими особами законодавства «Про запобігання корупції»

 

  У разі    виявлення порушень

 

 Коваленко Г.В.

 

16

 Забезпечити відкритість та прозорість діяльності закладу шляхом оприлюднення та своєчасного оновлення публічної інформації на веб-сайті закладу освіти, в тому числі щодо звітної інформації про використання грошових коштів, отриманих від благодійників через спеціальні рахунки у банках чи вищих фінансових установах.

  

 

 

щоквартально

 

 

 

  Коваленко Г.В.

 

 Директор ЗДО № 69 санаторного типу                                                    Галина КОВАЛЕНКО