Звіт керівника ясла-садка за 2019 - 2020 навчальний рік

                                                                                                   З В І Т

 

                                             Керівника ясла-садка № 69 санаторного типу для частохворіючих дітей

                                                                                   Херсонської міської ради

                                                                            КОВАЛЕНКО ГАЛИНИ ВАЛЕНТИНОВНІ

                                           про  свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю

                                                                                за  2019 – 2020 навчальний рік

   09.06.2020 року

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад затвердженого постановою КМУ 12.03.2003 року №305 керівник  дошкільного навчального закладу  повинен щороку, наприкінці навчального року, звітувати про свою діяльність перед колективом, громадкістю, батьками.

Завданням такого звітування є:

забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління закладу дошкільної освіти.

    Ясла-садок компенсуючого типу № 69  розташований за адресою:             пр-кт Святих Кирила та Мефодія , 9-а

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

В дошкільному закладі визначена українська мова навчання.

В нашому закладі освіти при реалізації прав дітей на дошкільну освіту враховуються особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти.

         На сьогодні ЗДО №69 - це заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу, розрахований на 9 груп (2 групи для дітей віком від 1,5 до 3-ох років, 7- груп для дітей віком від 3-ох до 6 років (7 років) дві з яких  інклюзивні.

 Друга інклюзивна група була відкрита 01.09.2019 року.

Утримання  закладу №69 здійснюється згідно вимог санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів затвердженого Міністерством охорони здоров’я України від 24.03.2016р. №234.

Станом на 25 травня в садочку перебуває -  160 дітей (сад  - 155, ясла - 30 ).

В середньому протягом 8 місяців цього навчального року в дитсадку перебувало 157  дітей. Відвідувало ясельні групи -  27  дітей , садові - 130  дитини.  В 2019 - 2020 навчальному році поступило  30  дітей, вибуло з різних причин 10  дітей.

Режим роботи установи – 10.5 годин, з 7.00 до 17.30, також в ЗДО працює чергова група (№6)  з 7.00 до 19.00.

Згідно санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів та специфіки роботи дитячого закладу, обладнані необхідні приміщення: групові та спеціальні приміщення, роздягальні, кімнати гігієни. Постійно функціонує спортивна та музична зали та зала для лікувальної фізкультури, працюють кабінети: медичний, методичний, логопедичний, .

Заклад №69 укомплектовано педагогічними та медичними кадрами, а також технічним персоналом на  90 %.

Аналіз кадрового забезпечення

Робота кожним педпрацівником ведеться за планом, який  затверджується, а його виконання постійно контролюється. В закладі працює 20 педагогічних працівники, з   них  вищу  освіту  мають  17  осіб,  середньо - спеціальну  –  3  особи.

    Кількісний склад педагогічних працівників у порівнянні з минулим роком не змінився, з них: з повною вищою педагогічною освітою – 13 педагогів, що складає – 62%, з повною вищою фаховою – 2 педагога, що складає – 9.52%,  з базовою вищою – 2 педагога – 9.52% (одна з них у відпустці по догляду за дитиною до  років), з повною загальною середньою 2 педагога – 19.04%. 

Пройшли курси підвищення кваліфікації  3 вихователя  згідно графіку (одна з них дистанційно, під час карантину).

Всього  атестовано 3 вихователя, з них: присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 1 вихователь, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії» - 1 вихователь,  відповідає  раніше  присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» з 10 тарифним розрядом - 1 музичний керівник. План  атестації та підвищення  кваліфікації  виконано на 100%.

Участь у міському методичному навчанні зросла, порівняно з минулим роком, на 7%, внутрішньодошкільному на 6%.

Педагоги відвідали авторські семінари, прослухали онлайн-вебінари, брали участь у zoom конференціях  (під час карантину) та отримали сертифікати: з інклюзивного навчання, мнемотехніки, конфліктології, казкотерапіїї… Організували дистанційне навчання та дозвілля  під час карантину. Підготували та провели зрізи занять, мастер-клас  на тижні педагогічної майстерності. Продовжує роботу  «Школа інноваційних технологій».

        Керуючись основним положенням Закону Украйни «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, виконуючи річний план на навчальний рік, колектив дошкільного закладу протягом навчального року намагався працювати творчо та відповідально. Згідно з цим в 2019-2020 навчальному році в дошкільному закладі проводилась чітка, систематична робота з метою формування у дошкільників знань, умінь, навичок відповідно до їх вікових особливостей та вимог Базового компоненту дошкільної освіти України та програми  виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Освітня програма для дітей від 2 до 7 років.

В навчальному році діяльність дитячого закладу здійснюється згідно затвердженого колективом та річним планом, який був завірений педагогічною радою закладу, та управлінням освіти

    Річний план 2019-2020 н.р. передбачив вирішення колективом таких завдань:

 Завдання   на  2019/2020  навчальний  рік та оздоровчий період

1. Забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільний та початковій ланках нової української школи.

2. Оптимізувати ефективну організацію фізкультурно-оздоровчої роботи на формування ціннісного ставлення та зміцнення фізичного, психічного здоров’я  та адаптації дітей з особливими потребами.

 3. Продовження  роботи  з національно-патріотичного виховання через упровадження гуманістичних та патріотичних ідей В.Сухомлинського.

 

         Для ефективного всебічного вивчення знань, умінь та навичок дітей, вихователями проведено моніторинг (вересень, січень) пізнавальних здібностях і стану здоров’я дитини, під час карантину з березня 2020 року, вихователі організували дистанційне навчання та дозвілля.

 Дистанційна підтримка освітнього процесу в умовах карантину за допомогою VPN- технологій.  Цікаві онлайн-ресурси для розвитку і навчання дошкільників  .

         На виконання першого завдання проведено педагогічну раду  «Тенденції сучасного розвитку дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи», а саме: тестування батьків », поради для батьків майбутніх першокласників «Діти з особливими потребами в дитячому садочку», «Як працювати з   дітьми, що мають ООП», консультацію «Сучасні підходи взаємодії вихователя з родинами, що…», творча група підготувала: виставку літератури та  провела презентацію « Квест –технології – передумова розвитку пізнавальної компетентності дітей старшого дошкільного віку», організували екскурсію для дітей старшої групи до школи з метою знайомства з класом, школою; міні-дебати «Особливості професійної діяльності спеціалістів», памятки організації та проведення самостійної та індивідуальної роботи з дітьми та батьками. Результати перевірки   показали, що вихователі  використовують різноманітні форми організації роботи з дітьми, батьками, вчителями. У системі плануються екскурсії до школи, знайомство та взаємодія дошкільнят з вчителями та учнями  школи. Завдяки їм формуються і закріплюються життєво-важливі навички адаптованих, ініціативних, творчих, кмітливих з добре розвиненим мовленням та креативним мисленням дітей. Загально підсумковий рівень виконання державних стандартів, становить 87%. Отже, позитивні зміни у розвитку сприймань старших дошкільників відбуваються за умови організації дорослими занять, проведення вправ, які можна природним чином вплинути в повсякденне життя і навчальну діяльність дошкільника.

На виконання другого завдання проведено  педагогічну раду

« Інноваційний підхід в фізкультурно-оздоровчій роботі». Підготовлено: питання до дискусії «ІКТ –технології в фізкультурно-оздоровчій роботі», презентація конспектів «Театр фізичного виховання і оздоровлення дошкільнят», творча група підготувала і  провела презентацію альбому «Ігровой стретчинг:  корисно і цікаво», майстер клас для батьків «Са-Фі – Дансе танцювально ігрова гімнастика»,  для дітей з ООП: професійна режисура «Адаптаційний період у садочку», практичне моделювання « Дитина йде до дитячого садка», поради інструктора з фізкультури «Рухливі ігри вдома», «Імунна гімнастика», « Який комплекс потрібно виконувати  при аутизму»  . Результати перевірки   показали, що вихователі у своїй роботі мають системний підхід до організації фізкультурно-оздоровчої роботи  використовують інноваційні підходи щодо   фізичного розвитку дошкільників, здійснюють: елементи методики «Са-Фі-Денсе» Ж.Фірільової, ігрового стретчингу, ІКТ – технології. Враховуючи основні аспекти сучасних  інноваційних технологій, які роблять освітній процес з фізичного розвитку та виховання ефективним, захоплюючим, неповторним, сучасним. У порівнянні з минулим роком, на 40 % діти позитивно  стали  ставитись до cвого здоровя, але потребує продовження робота  колекційної направленості  з урахуванням специфіки дітей з особливими потребами.

На виконання третього завдання  проведено педраду «Виховання патріотично налаштованої особистості дошкільника». Творчою групою підготувалено: інтегровані заняття за казками В.Сухомлинского, моделі інтегрованих карток, інтелектуально – мовленнєві завдання, дидактичні ігри та вправи, тематичний тиждень «Збройні сили України - слава, гордість країни»,   «Практична діяльність щодо впровадження патріотичного виховання в освітньо-виховну систему роботи», «Значення та використання музейної педагогіки», конкурс на найкращу іграшку-оберіг, для батьків  вікторина з українознавства, практичне заняття спільно з батьками та дітьми «Чи добре ви знайомі?», консультації: «Виховання патріотичних почуттів у дошкільників», майстер-класи для педагогів «Тісто пластика як засіб ознайомлення дітей зі світом традиційної української іграшки», «Лялька-мотанка  - символ українського народу». Результати перевірки показали, що вихователі у роботі систематично планують різноманітні заходи: свято української мови, української пісні, розваги українських народних ігор, обрядові свята для покращення інтересу дитини до соціального світу, суспільних явищ, на якому стає можливим формування у дітей патріотичних почуттів. Перегляд режимних моментів, занять  показав, що  93% дітей поповнили знання з національно – патріотичного виховання через упровадження гуманістичних та патріотичних ідей В.Сухомлинського. У порівнянні з минулим роком, відбулися  зміни  у формуванні шанобливого ставлення до  державної символіки, традицій держави, народних свят, українських казок та оповідань В.Сухомлинського збільшились на 15 % і складає 97%.

Рішення  засідань педрад виконано на  100%.

На педагогічних годинах, нарадах при директорі розглядалися питання : розвиток ігрової активності дітей на пргулянці, наступності зі школою, культурно-гігієнічних навичок, техніки безпеки, зміцнення матеріально-технічної бази, обов’язкової дошкільної освіти для дітей 5- річного віку, національно-патріотичного виховання, харчування, охорона життя і здоров’я дітей,  інклюзивного виховання.

Протягом року з дітьми з особливими освітніми потребами працювали  дефектолог і логопед за рахунок державної субвенції.  Аналізуючи роботу учителя-логопеда та дефектолога Орлової Н.С. та Моргун К.А. , слід відмітити, що педагоги професійно-грамотно здійснює діагностичну діяльність – вивчає анамнез, причини мовленнєвих порушень у вихованців, обстеження мовлення, складає індивідуальні, корекційно-компенсаторні плани роботи з кожною дитиною. Під час організації та проведення корекційної роботи з виправлення мовленнєвих порушень у дітей використовуються як традиційні, так і елементи інноваційних технологій: казкотерапія, логоритміка, ігротерапія. 

             Ми всі з вами розуміємо, що по природі дітям 5-ти річного віку складно грати у спортивні ігри, тим більше командні. Я можу  сказати, що фізкультурно-оздоровча робота проводиться на належному рівні. Про це моніторинг рівня засвоєння основних рухів з фізичного виховання, лікувальної фізкультури  який  проводився інструктором з фізичного виховання. Показники основних рухів у дітей по групах засвідчують наступне:

в групах молодшого дошкільного віку високий рівень зменшився з 35,9 % до 30,6 % (на 5,3 %),

в групах середнього дошкільного віку – збільшився з 24,7 % до 43,7 % (на 19 %);

в групах старшого дошкільного віку – збільшився з 52,3 % до 71,4 % (на 19,1 %).

Тоді як низький рівень зменшився в групах 4-го р.ж. –з 3,1% до 0% (на 3,1 %);

в групах 5-го р. ж. – з 7,4 % до 5 % (на 2,4 %) ;   в групах 6-го р.ж. – залишився без змін (0 %).

 

 Перебування дошкільників на свіжому повітрі, фізичні навантаження дають гарний загартовуючи ефект, хоча проаналізувавши захворюваність дітей з минулим роком то спалахів інфекційних хвороб було більше (вітряна віспа в січень, лютий, ) за весь рік 100 випадків.

Дошкільна установа плідно і систематично працює над укріпленням здоров’я дітей:

сестра медична старша щотижня оглядає дітей для виявлення перших ознак захворюваності у дітей;

всі вказівки  чітко передаються батькам та фіксуються в медичних

картках дітей; інших приміщень на виконання санітарно-гігієнічних вимог;

по кожній групі ведеться облік захворюваності; під час епідемії грипу проводиться вітамінізація третіх страв; здійснюється перевірки груп:

оформляється на кожну дитину «Листок здоров’я» які ведуться до старшої групи, проводиться санітарно-гігієнічна освіта серед вихователів, дітей, батьків, тому що один із основних аспектів формування здорової особистості дитини є гігієнічні навчання і виховання.

Щоденник контролю за виконанням чинних санітарних норм і правил здійснює керівник  Коваленко Г.В., та  сестра медична старша  Павлик І.В.,а також відповідальні особи: Суворова А.О.  - завгосп,  Федоряк С.М..– вихователь – методист.

Систематично проводиться вакцинація дітей за згодою батьків та попереднім оглядом лікарем.

У гігієнічному вихованні виділили основні напрями роботи:

- оздоровче значення рухової активності, фізичної культури та загартовування;

 раціональний режим дня;

 попередження інфекційних захворювань та отруєнь;

 профілактика травматизму;

 дотримання правил техніки безпеки;

 створення безпечних, здорових умов праці та навчання.

 12.03.2020 року по 22.05.2020 року ясла- садок  не приймав дітей у зв’язку з введенням карантину.

  З 25.05 2020 року  ясла-садок відновив свою роботу з присутністю дітей.

Заклад розробив вимоги до організації роботи закладу в умовах карантину а саме:

І. Організація протиепідемічних заходів у закладі

ІІ. Вимоги щодо проведення освітнього процесу.

ІІІ.  Організація харчування.

ІV.  Вимоги до працівників закладу.

Вимоги, поради батькам , консультації висвітлюються на сайті закладу.

     В групах створені належні умови для організації змістовної діяльності дітей в індивідуальній та колективних формах. Групові приміщення оформлені в світлій, теплій гамі кольорів, обладнання педагогічно доцільно розміщене, гармонує з оформленням групи, що створює атмосферу дошкільного затишку. Всі предмети, ігровий матеріал, об’єкти природи доступні дітям, об’єднані за тематикою в осередках (центрах): бібліотечному, природо пізнавальному, ігровому, будівельно-конструктивному, самостійної художньої діяльності, інтелектуальній ігротеці тощо.

В дошкільному закладі, в основному , створені умови для ігрової діяльності. В кожній віковій групі облаштоване ігрове середовище, яке включає:

образні, музичні іграшки

ігрові дитячі меблі відповідно росту дітей, атрибути до сюжетно - рольових ігор

«Сім’я», «Лікарня», «Перукарня», «Магазин» -  молодші і середні групи;

 «Бібліотека»,«Поліклініка», «Ательє», «Пошта», «Автострада»- старші групи.

конструктори;

настільно-друковані, дидактичні ігри;

моторні, технічні іграшки, машини спеціального призначення;

лялькові, настільно-корпусні, пальчикові театри, елементи костюмів до ігор - драматизації;

        В дошкільному закладі створені умови для проведення фізкультурно- оздоровчої роботи. Спортивний зал та спортивний майданчик дошкільного закладу облаштовані фізкультурним обладнанням та інвентарем необхідним,

для реалізації програмових вимог кожної вікової групи з розділу «Типового переліку обов’язкового обладнання» затверджене наказом МОН України від

11.09.2002 року за №509, але потребує дообладнання та урізноманітнення обладнання та інвентарю.

Організація харчування дітей у садку здійснюється відповідно з «Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних закладах».

На сьогоднішній день, нагадую, у місті Херсоні відповідно наказу  Херсонської  міської ради встановлена така вартість харчування:

На одну дитину в день

для дітей садових груп – 35,40 грн.,

для дітей раннього віку – 25,20 грн.,

Оплата за харчування проводиться до 10 числа кожного місяця.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та під час  процесу приготування їжі і зберігання продуктів харчування.

     На виконання ст. 21 №2809-ІVвід 6 вересня 2005 року Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності харчових продуктів», з метою розроблення та впровадження системи безпеки харчових продуктів, яка будується на принципах НАССР.

Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) від 01.10.2012 № 590  в закладі з вересня місяця  створена та організована робота  системи НАССР.

В ясла-садку витримується 3-разовий режим харчування. Для організації раціонального харчування в ЗДО складається примірне двотижневе меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, яке погоджується із Держпромнаглядом  і затверджується керівником навчального закладу.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медпрацівником.

Продукти харчування в ЗДО постачають установи, які визначені рішенням тендерних комітетів. Продукти завозят згідно заявок, які надає комірник щотижня, вони приймаються лише за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження, безпечність, якість, ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання.

Не приймаються та не використовуються в ДНЗ м'ясо та яйця водоплавної птиці, субпродукти (крім печінки), свинина, річкова та копчена риба, гриби, соуси, майонез, вироби швидкого приготування, квас, кава натуральна, кремові вироби. Також не використовуються продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, консерванти.

Виконання натуральних норм харчування за 2019-2020 навчальний рік по всіх основних продуктах (м'ясо, масло, риба, овочі, соки, крупи, цукор) становить 90-93%.

Стан роботи щодо організації харчування в ЗДО обговорено на педагогічній раді , заслуховувалися на виробничих нарадах, на нараді при директорі та відображено  у наказах  по закладу. Постачання продуктів харчування в цілому здійснювалося задовільно.

Технологічне та холодильне обладнання у робочому стані. Працівники харчоблоку мають спеціальну освіту та 4 тарифний розряд, шеф-кухар – 5 тарифний розряд. Періодично проводиться атестація робочих місць.

В закладі існує рада з харчування , яка за цей навчальний рік провела 4 засідання ,  провели перевірки харчоблоку (дотримання технології приготування, закладка продуктів) , продуктів харчування (наявність сертифікатів якості, зовнішній вигляд продуктів, умови їх зберігання)

      В полі зору також  - розвиток творчих здібностей дітей, формування творчої особистості, про що свідчить високий рівень проведення свят та дитячих ранків, виступів наших дітей перед батьками та громадкістю. Про залучення дітей до дошкільної освіти, педколективом проведений облік дітей за мікрорайоном, так званий патронат. Результати цього річного патронату показали майже повне охоплення дітей п'ятирічного віку дошкільними закладами (5 років – 2 дітей (1 дитина – рекомендований домашній режим, 1 дитина – відвідуює курси при школі). Із загальної кількості дітей 5-ти річного віку із 39 дітей – 37 дітей відвідують.   Для цього в дошкільному навчальному закладі відпрацьовано систему маркетингового моніторингу, яка включає:

контакт з мешканцями мікрорайону;

відвідування родин вдома, знайомство з дітьми , батьками, умовами проживання кожної сім ї.

Згідно з запитами кожної сім ї, плануємо та проводимо дні відкритих дверей, запрошуємо родини на свята та розваги. Усе це допомагає полегшити адаптації малюків до нових умов.

В  березні місяці 2020 року було проведено батьківськи збори для дітей які неохоплені дошкільною освітою «Адаптація дитини до ЗДО і її полегшення.»

Продовжувалась співпраця дитсадка з громадськістю Головного управління ГУМНС у Херсонській області До речі, наші діти дуже люблять бувати у гостях у пожежників та  полісменів та дуже люблять, коли гості бувають у нас. Знань та вражень у дітей залишається багато.

Завершується навчальний рік. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння дітьми програмових вимог з усіх розділів програми.

Програмові вимоги засвоїли всі діти.

        Проведено експертиза знань за 2 квартал навчального року у зв’язку з введенням карантину .

Всього дітей – 166

Група раннього віку-36 дітей – 72% , збільшилось  на 7 % у порівнянні  з вереснем.

Молодша група – 36 дітей – 77% , збільшилось  на 3 % у порівнянні  з вереснем.

Середня група – 63 дитини- 80%, збільшилось  на 6 % у порівнянні  з вереснем.

Старша група-28 дітей-81%, збільшилось  на 7 % у порівнянні  з вереснем.

       В загальному – високий рівень мають 104 дітей ( 50,9 %), середній рівень – 98 дітей (48 %), низький рівень  - 2 дітей (1,1 %). В основному низький рівень належить дітям, які з якоїсь причини не систематично відвідують дитячий садок. Тобто, кількість дітей, які мають високий рівень розвитку збільшилася порівняно з початком навчального року на 16,4 %, дітей із середнім рівнем зменшилась – на 13,9 %, дітей із низьким рівнем розвитку зменшилось на – 2,5 %.

            Моніторинг рівня розвитку мовлення показав, що в групах молодшого дошкільного віку високий рівень збільшився з 29,6 % до 38,7 % (на 9,1%),

в групах середнього дошкільного віку - з 27,1% до 52,5% (на 25,4%);

в групах старшого дошкільного віку – з 44.4% до 49,2% (на 4,8%).

Тоді як низький рівень зменшився в групах 4-го р.ж. – з 6,3% до 1,6% (на 4,7 %); в групах 5-го р. ж. – з 6,2% до 1,2% (на 5%) ;   в групах 6-го р.ж. – без змін (0 %).

Старші групи № 5,8,9 досягли високих результатів у грі, у вихованні культурно-гігієнічних навичок.

Фінансово - господарська діяльність дошкільного закладу  здійснюється згідно кошторису, формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із:

- місцевого бюджету;

- батьківських коштів за харчування дітей;

- благодійних та спонсорських надходжень.

Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу, заробітну плату працівників, харчування дітей та на створення комфортних умов для перебування дітей в садочку. Адміністрація дошкільного навчального закладу № 69 дякує Вам, шановні батьки, за допомогу та підтримку в організації обладнання навчально - виховного процесу наших дітей.

Кошторис на 2019 рік  (бюджетні кошти:)(додаток №1)

Позабюджетні кошти – (додаток № 2)

Вирішення   проблеми  зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу у 2019-2020 навчальному році  здійснювалось за рахунок бюджетних асигнувань та завдяки  залученню представників батьківських комітетів груп та членів ради  закладу. Питання щодо залучення благодійних батьківських внесків та напрямки їх витрачання обговорювались та ухвалювались під час засідань батьківського комітету (ради) закладу та батьківських комітетів в групах.

За допомогою представників батьківського активу забезпечено проведення комплексу заходів, спрямованих на збереження та зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Своєчасно замінювались лампи на енергозберігаючі, проводились заходи щодо утеплення приміщення до осінньо-зимового періоду. До групових майданчиків завезено пісок, висаджено розсаду квітів .

        Завдяки благодійній батьківській допомозі була значно покращена матеріальна база закладу а саме:

здійснено косметичний ремонт  в усіх групах;

замінені  вікна на склопакети в групах № 1, 4, та коридору;

здійснено фарбування павільйонів та паркану;

замінено лінолеум в  груповій кімнаті групи № 7 інклюзивній;

зроблено капітальний ремонт партомийок в групах  № 2,7,5;

проведено перевірку ваг та гір;

проведено перезарядку 11 вогнегасників;

здійснено замір опору ізоляції електрообладнання в  закладі;

 зроблено капітальний ремонт центрального коридору  ;

здійснено косметичний ремонт міжповерхових сходів;

проведені роботи по благоустрою території дошкільного закладу.

Щомісячно заклад отримував допомогу від батьків у вигляді миючих засобів. За позабюджетні кошти оформлено підписку на періодичні видання.

Заходи, передбачені планом по збереженню та зміцненню матеріальної бази закладу, виконано.

            Пропозиції та зауваження батьків приймаються з вдячністю, з адекватним реагуванням та враховуються в подальшій роботі.

Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання – виконанні, а проведена робота може бути оцінена задовільно.

Керуючись Законів  України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, інструктивно-методичних рекомендацій МО України, річного плану ЗДО № 69. Завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, коли в центрі всього стоїть дитина, її права та законні інтереси, фізичний, інтелектуальний та культурний розвиток. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування дошкільного закладу, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.

За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.