звіт директора ЗДО Коваленко Г.В. за 2018/ 2019 навчальний рік

Звіт

директора  ясла-садка

компенсуючого типу  № 69 санаторного типу для частохворіючих дітей

перед педагогами та батьками за 2018/2019 навчальний рік

Шановні присутні!

Ми зібралися сьогодні, щоб підвести підсумки роботи колективу нашого закладу, оцінити діяльність директора на посаді.

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, наказу МОН  України від 28.05.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників навчальних закладів» сьогодні я маю можливість на основі аналізу роботи всього колективу звітуватися перед Вами, шановні колеги та батьківська громадськість, про свою діяльність як керівника ЗДО №69.

Як директор , у своїй діяльності я керувалась Статутом ЗДО №69, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками завідувача, законодавством України іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника дошкільного навчального закладу.

Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.

Органом громадського самоврядування в закладі є загальні збори (конференція) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють.

Отже до складу органів самоуправління навчального закладу входять:

Батьківські комітети груп.

Профспілковий комітет.

Загальні збори батьків та членів трудового колективу.

          Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва в закладі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала. Ставлення до людей – шанобливе; вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Управлінські рішення та дії у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу, виконання річних завдань; на:

1.розробка та введення пропускного режиму в ЗДО;

2.створення  мережі, комплектування  груп;

3.складання бюджетного запиту на рік;

4.організацію роботи щодо охоплення навчанням дітей 5річного віку та обліку дітей у мікрорайоні;

5.організацію роботи консультативного центру для батьків 5-тирічок, які не відвідують дошкільні заклади;

6.відкриття інклюзивної групи.

Разом з колективом постійно працюю над створенням позитивного іміджу нашого закладу.

Колектив ЗДО №69 – це здорова сім’я працівників-однодумців, які підтримують, цінують і поважають кожного з дітей.

В закладі працюють педагоги як дошкільних груп, так і груп раннього віку.

Стратегічною метою управлінської діяльності моєї та адміністративної ланки закладу стало створення найсприятливіших умов для саморозвитку та само актуалізації особистості педагога і дитини, реалізація особистісно-орієнтованого навчання та виховання, оздоровлення хворих дітей.

Впродовж 2018-2019 навчального року заклад № 69 працював за п’ятиденним, 10.5годинним режимом – 8 груп 12.00годинним режимом -1 група,  9 груп з державною мовою спілкування . Функціонувало 9 груп - 173 дитини: 2 групи загального розвитку дітей раннього віку –  36 дітей, 2 групи загального розвитку дітей молодшого  віку – 39 дітей, 2 групи загального розвитку дітей середнього віку – 40 дітей, одна з них інклюзивна, відкрита у  2018 році - 14 дітей, 3 групи дітей старшого  віку – 58 дітей, одна з них логопедична з загальним недорозвитком мовлення –15 дітей. 

У своїй роботі ясла-садок керується законодавством України та чинними нормативно - правовими актами у галузі освіти.

Організація освітнього процесу здійснювалася за програмою «Дитина», авторськими програмами: для старшого віку із загальним  недорозвитком мовлення за програмно – методичним комплексом Трофіменко Л.І., «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного  віку із загальним недорозвитком мовлення» та  програмою виховання та навчання розумово відсталих дітей дошкільног віку. 

Матеріально – технічна база, навчально-дидактичне забезпечення поповнилися на 31,1%  з них: предметне середовище – на 19,5 %, ігрове -  на 21,5%, соціальне – на 20,5%, природне – на 20,5%, зросла кількість фізкультурного обладнання – на 22 %, що дало змогу підвищити освітній процес.

 Групові кімнати  оснащені роздатковим та демонстраційним матеріалами на 83%, іграшками -  на 86%, методичними  посібниками - на 82%, художньою дитячою літературою - на 85%.  Розвивальне середовище групових приміщень покращилось в середньому на 19%, можна охарактезувати, що відповідає  вимогам програми «Дитина».

В ясла – садку створена достатня навчально-методична база.   Придбано: дидактичних ігор - 48 штук, плакатів –25 штук, розвиваючих ігор - 45 штук -2000гр., канцтовари; у оздоровчому центрі «Джерельце»: « нитки з м’ячами», нетрадиційне фізкультурне обладнання: м’ячі пуфи, полусфери - 200 гр, доріжка «Здоров’я» - 700гр; логопедія: різноманітні ігри для розвитку дрібної моторики, дихання; інклюзія: сенсорний куточок. У порівнянні з минулим  роком,  збільшилося на  10% за рахунок спонсорської допомоги батьків. Кімната-музей з українознавства поповнилась  українськими народними іграми, іграшками, що на 7% більше, ніж минулого року.

На дитячих майданчиках відремонтовано:  дитячі лави, дерев’яні столи, металеві конструкції та пофарбовано все ігрове обладнання для дітей (2500гр), виготовлені своїми руками нестандартне обладнання для ігор на прогулянці та прикрашені ігрові майданчики. Проведено капітальний ремонт:  санітарної кімнати для дітей групи № 7, частковий ремонт спальної кімнати в групах № 3, 7,8, роздягальні групи № 4,1 - 4000гр; поточний ремонт  харчоблоку (холодний цех)-7500гр; завезено пісок, проведено перезарядку вогнегасників – 6 штук, придбано 2 штуки. Придбано:  кухня – група №1,  дитячі  шафи для дітей група № 4,5, матраци, подушки – група № 5,1,2; бак для сміття;  дитячі меблі (столи, шафи, іграшки) - 3000гр. Замінено: електролампи на економ лампи – 20 штук,   вікна – 4 штуки, міжкімнатні двері – 2 штуки, що на 15% більше, ніж у минулому році.

Придбано дитячої літератури на 22% більше,  ніж у минулому році, це дає змогу дітям більш поширити знання  .

Кількісний склад педагогічних працівників збільшився   на 1 педагога, у порівнянні з минулим роком,  з них: з повною вищою педагогічною освітою – 13 педагогів, що складає – 62%, з повною вищою фаховою – 2 педагога, що складає – 9.52%,  з базовою вищою – 2 педагога – 9.52% (одна з них у відпустці по догляду за дитиною до  років), з повною загальною середньою 4 педагога – 19.04%. 

Пройшли курси підвищення кваліфікації  5 вихователів  згідно графіку.

Всього  атестовано 4 вихователя, з них: присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 1 вихователь, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 1 вихователь,  відповідає  раніше  присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» з 10 тарифним розрядом - 2 вихователя. План  атестації та підвищення  кваліфікації  виконано на 100%.

Участь у міському методичному навчанні зросла, порівняно з минулим роком, на 7%, внутрішньодошкільному на 6%.

Педагоги відвідали авторські семінари та отримали сертифікати: з інклюзивного навчання, мнемотехніки, конфліктології. Підготували та провели зрізи занять, мастер-клас  на тижні педагогічної майстерності. Продовжує роботу  «Школа інноваційних технологій». Кожна група працювала за різними технологіями,  на 20% покращився стан розвитку дітей.

           Педагоги відвідали авторські семінари та отримали сертифікати: з інклюзивного навчання, мнемотехніки, конфліктології. Підготували та провели зрізи занять, мастер-клас  на тижні педагогічної майстерності. Продовжує роботу  «Школа інноваційних технологій». Кожна група працювала за різними технологіями,  на 20% покращився стан розвитку дітей.

Протягом року брали участь у конкурсах: «Крок до Олімпу», «Крок до зірок», аплікації  «Україна – мій рідний край», малюнків «Світ очима дітей», вело флеш мобі «За здоровий спосіб життя», еко – виробів «Всесвітній день землі», благодійних акціях.

Анкетування щодо виявлення результатів діяльності педагогів з оновлення  змісту освітнього процесу показало: 79% педагогів працюють над  виконанням задач освітньої програми і його дидактичним забезпеченням, останні – мають труднощі і тому частково виконують завдання вище окресленого напрямку; 90% педагогів мають певну обізнаність щодо новітніх технологій; 80,4 % педагогів прагнуть удосконалити рівень своїх умінь і технічних знань; 68,8% вихователів приділяють достатню увагу індивідуальній роботі з дітьми і мотивації досягнень вихованців, 43% - працюють над вивченням певної проблеми.

Для відстеження результативності різних форм методичної роботи адміністрацією проводився педагогічний моніторинг, де основним завданням було виявлення позитивної динаміки розвитку професіоналізму педагога,  створення передумов для удосконалення роботи педагогічного колективу. Результати діагностування зафіксовано за допомогою рейтингових оцінок, що допомагало підвищити вихователям свій рівень педагогічної майстерності.  У порівнянні з минулим роком, він зріс на 10 %.

        Зусилля педагогічного колективу в 2018/2019 навчальному році було спрямовано на вирішення таких завдань:

1. Активізувати роботу щодо питань наступності між дошкільною та початковою ланками освіти для гармонійного розвитку особистості дитини, використовуючи інтерактивні форми роботи.

2. Створення сприятливих умов для збереження фізичного, психічного, соціального розвитку дітей, упроваджуючи інноваційні фізкультурно-оздоровчі технологіїції та адаптації дітей з особливими потребами.

 3. Продовження  роботи  з національно-патріотичного виховання через ознайомлення дітей з творами художньої літератури.

На виконання першого завдання проведено педагогічну раду  «Наступність у роботі дитячого садка і школи», а саме: тестування батьків « Чи готові батькі віддати дитину до школи?», поради для батьків майбутніх першокласників «Що повинен уміти майбутній першокласник?», «Що робити, якщо дитина не виявляє бажання йти до школи й зовсім не бажає до неї готуватися?», консультацію «Навчаємо дошкільників переказувати літературний твір», творча група підготувала: виставку літератури та  провела презентацію « За 5 хвилин дошкільник», організували екскурсію для дітей старшої групи до школи з метою знайомства з класом, школою; методичний міст-дебати «Проблеми наступності», памятки організації та проведення самостійної та індивідуальної роботи з дітьми та батьками. Результати перевірки   показали, що вихователі  використовують різноманітні форми організації роботи з дітьми, батьками, вчителями. У системі плануються екскурсії до школи, знайомство та взаємодія дошкільнят з вчителями та учнями  школи. Завдяки їм формуються і закріплюються життєво-важливі навички адаптованих, ініціативних, творчих, кмітливих з добре розвиненим мовленням та креативним мисленням дітей. Загальна підсумкова оцінка рівня виконання державних стандартів та якості дошкільної освіти за станом  становить 70,3%.

На виконання другого завдання проведено  педагогічну раду

« Фізкультурно – оздоровча робота, комплексний підхід». Підготовлено: питання до дискусії «У здоровому тілі - здоровий дух», презентація проектів «Туризм – як нетрадиційна форма оздоровлення дошкільнят», творча група підготувала і  провела презентацію альбому «Сучасні підходи активного відпочинку», конкурс родинних альбомів та газет, майстер клас для батьків «Збереження здоров’я дитини». Результати перевірки   показали, що вихователі у своїй роботі використовують різні методи і форми роботи з  фізкультурно-оздоровчої роботи: розповіді, бесіди, заняття з циклу «Знай, люби, бережи», розглядають ілюстрації. Формування, зміцнення та відновлення здоров`я підростаючого покоління, збереження майбутнього нації. Завдяки їм формуються і закріплюються життєво-важливі навички здорового способу життя. У порівнянні з минулим роком, на 35 % діти стали бережливо ставитись до cвого здоров’я, але потребує продовження роботи.

На виконання третього завдання  проведено педраду «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку «Ростимо дітей патріотами». Творчою групою підготувалено: тематичний тиждень «Україна – рідна ненька», заняття :«Херсон – рідне місто», «Таємниці держави Україна», «Ми – маленькі українці», «Моя рідна Батьківщина», консультації для педагогів «Практична діяльність щодо впровадження патріотичного виховання в освітньо-виховну систему роботи», «Значення та використання музейної педагогіки», конкурс на найкращу іграшку-оберіг, консультації для батьків: «Виховання патріотичних почуттів у дошкільників», майстер-класи для педагогів «Тісто пластика як засіб ознайомлення дітей зі світом традиційної української іграшки», «Лялька-мотанка  - символ українського народу». Результати перевірки показали, що вихователі у роботі систематично планують різноманітні заходи: свято української мови, української пісні, розваги українських народних ігор, обрядові свята для покращення інтересу дитини до соціального світу, суспільних явищ, на якому стає можливим формування у дітей патріотичних почуттів. Перегляд режимних моментів, занять  показав, що  93% дітей поповнили знання з національно – патріотичного виховання. У порівнянні з минулим роком, відбулися  зміни  у формуванні шанобливого ставлення до  державної символіки, традицій держави, народних свят, збільшились на 15 % і складає 97%. Рішення чотирьох засідань педрад виконано на  100%.

    На педагогічних годинах, нарадах при директорі розглядалися питання: розвиток ігрової активності дітей на прогулянці, наступності з новою українською школою, культурно-гігієнічних навичок, техніки безпеки, зміцнення матеріально-технічної бази, обов’язкової дошкільної освіти для дітей 5- річного віку, національно-патріотичного виховання, харчування, охорона життя і здоров’я дітей,  інклюзивного виховання.

Творча група працювала над темою «Використання інноваційних технологій в  освітньому процесі».  Творчою групою вихователів підготовлено: інформаційні матеріали по вивченню віршів за опорними схемами, малюнками за методикою С. Лисенкової, «Дитяче дослідження - метод навчання старших дошкільників» за технологією  О. Савенкова,   «Чудеса на піску» з технологією Т. Грабенко, Т. Зінкевич, що  дало змогу під час підготовки до занять   вихователям  розширити  форми  роботи з дітьми.

Для ефективного всебічного вивчення знань, умінь та навичок дітей, вихователями проведено моніторинг  пізнавальних здібностях і стану здоров’я дитини.

Чільне місце займає у освітньому процесі сенсорно-пізнавальний розвиток дітей.  Моніторинг свідчить, що 85% дітей засвоїли  властивості, відносини, зв’язок і залежності  предметів в числовому ряді, 76% дітей здійснюють серіацію за величиною, масою, об’ємом, розташуванням у просторі, перебігом подій у часі, 71% дітей засвоїли рахунок, порівняння чисел, використовують їх для оцінки величини, ваги, довжини.

Узагальнено результати педагогічного обстеження дітей рівня засвоєння знань, умінь і навичок відповідно до програмових вимог свідчать, що кількість дітей раннього віку, які мають високий рівень сенсорного розвитку, збільшилась, у порівнянні з початком навчального року, на 17,7 %, дітей з середнім рівнем збільшилось на 19%. Підвищення рівня складає  на 10,3% засвоєння програмового матеріалу з художньо-мовленнєвого розвитку, ознайомлення з довкіллям та природою, у порівнянні з минулим.

Показники засвоєння програми з розвитку мовленнєвої діяльності у групах молодшого віку на  наприкінці навчального року, у порівнянні з вереснем, збільшились: достатнього  рівня на 19,5%, середнього на 17%.

Показники  з ліплення, аплікації набули змін: рівень засвоєння програмового матеріалу підвищився на 14,5%, на 18,2% збільшилась кількість дітей достатнього рівня.

Заслуговують на увагу показники оволодіння дітьми основними рухами з фізичної культури: у порівнянні з показниками попереднього року, в молодших групах підвищився загальний рівень оволодіння основними рухами в середньому на 22,9% - складає 88,5%.

У групах середнього дошкільного віку кількість дітей середнього рівня розвитку зменшилась за всіма розділами програми на 22,8%. Мовленнєвий та логіко-математичний розвиток покращився в середньому на 9%. Рівень засвоєння програмового матеріалу з  трудової  діяльності підвищився на 10 %. Вивчення  показників  оволодіння дітьми основними рухами з фізичної культури показало, що дітей низького рівня не виявлено.

У групах старшого дошкільного віку, на відміну з попереднім навчальним роком, підвищився рівень засвоєння програмового матеріалу з логіко - математичного розвитку збільшився на 8%, художньо-естетичного розвитку – на 9%, мовленнєвого розвитку – на 11%. Так, збільшилася кількість дітей (на 11,3 %), які добре засвоюють програмовий матеріал на заняттях, уміють використовувати знання на практиці, здатні до інтенсивної розумової діяльності, організовані, уміють зосередитись, старанно виконують завдання, долають труднощі, розуміють вказівки вихователя.

Якість оволодіння дітьми старшого дошкільного віку основними рухами, в порівнянні з попереднім  навчальним роком, підвищилась: біг-на 16% , ходьба – на 19,9%, рівновага – на 17,8%, стрибки - на 20%, лазіння – на 19,9%, ніж у минулому році.

На допомогу вихователям у методичному кабінеті  розташовані методичні рекомендації, розробки,тематичні папки, матеріали семінарів, педрад тощо. Створено куточок для вихователів інклюзивної групи.  У порівнянні з минулим роком, він поповнився на 25%, більше ніж у минулому році.

У 2018 навчальному році відкрито інклюзивну групу. У групі 2 дитини з особливими потребами.

Здійснено підбір навчально-методичного забезпечення освітнього процесу спрямованого на освітній процес дітей з особливими потребами.

Створено команду супроводу інклюзивного навчання і розроблено положення, та план роботи, що дало змогу налагодити роботу з батьками і дітьми, але відсутні необхідні закладу фахівці: психолог та дефектолог.

         Згідно з розкладом, вихователі з дітьми  проводили заняття, розваги у кімнаті народознавства, яка допомагає знайомити дітей з предметами побуту, народними піснями,   українською іграшкою, побутом, традиціями тощо.

Під час тестування виявлено, що вихованці старших груп   показали високий рівень знань державних та народних символів, звичаїв, традицій,   цікавляться і знають українську іграшку, народні пісні,українські ігри.

Вихованці старших груп брали активну участь у міських заходах. Так, діти старших груп нагороджені грамотами: «Крок до Олімпу», «Крок до зірок»  «Літературні намистинки» «Україна – мій рідний край».

  • вжиті директором ЗДО  заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку:

З метою забезпечення гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти було проведено облік дітей дошкільного віку (від народження до 6 років) на території, закріпленою за дошкільним навчальним закладом. Складено списки дітей дошкільного віку з відмітками про різні форми здобуття дітьми дошкільної освіти. Дітей, які мешкають у мікрорайоні і не відвідують дошкільні заклади, було у списках 127, з них дітей до 3-х років - 62.  У результаті проведеної роботи у дитячий садок прийшло 52 дітей, з  них 18 дітей 5-го року життя.

Кількість дітей 5- річного ріку за мікрорайоном становить 53 чоловік.

Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей 5- річного ріку за мікрорайоном - 96 %. Простежується позитивна динаміка прийому дітей до дошкільного закладу.

      Складено попередні плани прийому дітей, яким виповнилось 1-3 роки, до закладу .

З метою надання методичної, діагностичної, консультативної допомоги для батьків та дітей, які не відвідують дитячі заклади,   у закладі дошкільної освіти було продовжено роботу  консультативного центру «Батьківський Чомусик».

Консультації дітям та батькам надавались завідувачем, вихователем-методистом, практичним психологом, вчителями-логопедами, лікарем,  сестрою медичною старшою. Протягом 2018-2019 навчального року за консультаціями звернулись 9 батьків, яких цікавили такі питання:

2

  • ознайомленнями з напрямками роботи корекційних груп –  4 звернення;
  • логопедичні обстеження дитини, надання консультації за наслідками обстеження  - 3 звернення;
  • проблеми адаптації дитини в дошкільному закладі – 2 звернення;
  • підготовка дитини 5-ти річного віку до школи – 2 звернення;
  • питання щодо соціального захисту неповнолітніх - 2 звернень;
  • різні питання, що стосуються напрямків виховного впливу на дітей дошкільного віку – 20 звернень.

Всі батьки дітей до 6 років були запрошені на День Відкритих Дверей, що проводився в січні 2019 року для мешканців мікрорайону з метою залучення дітей дошкільного віку до дошкільної освіти. Проводилась роз’яснювальна робота серед батьків цих дітей щодо необхідності та обов’язковості здобуття дітьми дошкільної освіти. Батькам були надані пам’ятки, в яких роз’яснено права та обов’язки батьків щодо  здобуття дітьми загальної середньої освіти, наведені статті Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства». Інформацію з багатьох питань батьки мали змогу отримати на офіційному сайті  дошкільного закладу.

Для дітей, які не відвідують дошкільний заклад, але бажають навчатися в гуртках, які організовані в дошкільному закладі у якості  надання платних освітніх послуг за інтересами,  передбачається можливість за згодою батьків відвідувати такі групи.

           Співпраця з Херсонською спеціалізованою школою I-IIIступенів № 54, з поглибленим вивченням іспанської та інших іноземних мов здійснюється за планом роботи з питань перспективності і наступності. Аналіз психологічної готовності дітей до школи показав, що високий рівень готовності мають 50%, достатній рівень – 38%, середній рівень - 21%, це більше, ніж у минулому році, на 16%.

 Порівняльний аналіз успішності випускників і результати навчання у 1 класі початкової школи свідчать про те, що якість підготовки дитини до шкільних умов життя покращилася:  показник пізнавальної активності зріс на 28%, мотиваційної готовності – на 25%, показник вольової готовності - на 33%, про що свідчить успішність у навчанні дітей 1-х класів, але  треба забезпечити повноцінний соціальний  розвиток особистості, поліпшити входження дошкільника в світ школи та оволодіння новим соціальним статусом учня.

За рахунок варіативної складової введені заняття з екології, правового виховання.

          Валеологічне, правове виховання дошкільнят здійснювалося  на заняттях гуртка та в повсякденному житті прогулянках за допомогою спостережень, бесід, дослідів. У порівнянні з минулим роком, знання дітей зросли на 15% і складали 91%.

Значна увага приділялася оздоровленню дітей у літній період.  Проведено тижні: «Мудрої казки», «Творчості, фантазії, експериментів», «Моя Батьківщина – моя Україна», «Театрального мистецтва», «Щоб міцне здоровя мати, треба нам про нього дбати»; конкурси, виставки іграшок, консультації для вихователів «Організація життєдіяльності дітей в літку»,  літні рекомендації для батьків  «Відпочинок на втіху і користь».  Введено другий сніданок – сік (100г.), свіжі фрукти, збільшили споживання овочів, максимальне перебування дітей на свіжому повітрі, проводились загартовуючі процедури за допомогою природних факторів. 

Медична сестра  проводила  консультації, бесіди з працівниками з питань санітарно-просвітницької роботи.

    Комплекс лікувально-оздоровчих заходів  дозволив упродовж минулого року досягнути значних успіхів у оздоровленні дітей. Не виявлено жодного відхилення у фізичному розвитку дітей (росту та вазі). Тривалість гострих респіраторних захворювань зменшилась до семи днів, що свідчить про зміцнення імунної системи дітей.

     У групах двічі на рік згідно графіку проводили лікувальну фізкультуру, аромотерапію, сольову терапію, самомасаж, масаж стоп ніг перед сном нетрадиційніми масажерами (щодня), дихальну гімнастику після сну (щодня). Проводились індивідуальні заняття з дітьми з інклюзивної групи (2 дитини). Для покращення роботи з лікувальної фізкультури було розроблено спеціальні вправи для формування постави , кістково – м’язового корсету з використанням  м’ячів- велетнів, степ-платформ,  натяжної нитки  із кульками, що сприяло координації руху. Під час занять  для очищення повітря використовувалися  соляні лампи. Під час денного сну діти дихали різними аромомаслами  4 рази на рік по 10 діб.  Для дітей інклюзивної групи були розроблені  спеціальні комплекси відповідно  діагнозу. У результаті проведеної роботи, помітно збільшилась кількість дітей в основній медичній групі на 63%,  спеціальна група зменшилась до 18%.

Аналіз захворюваності за минулий рік дав підставу стверджувати, що протирецидивний курс оздоровлення (сольова терапія, аромотерапія, фітотерапія, інгаляція, С – вітамінізація, часникотерапія, лікувальна фізкультура, самомасаж тощо) мав позитивний результат.

Велику увагу приділено роботі з сім’єю.  Для підвищення педагогічної культури батьків, зближення сімейного та суспільного виховання педагоги  кожної групи проводили для батьків: консультації, індивідуальні бесіди (за потребою), батьківські збори, Дні відкритих дверей. Батьки брали участь у проведенні розваг, вистав, готували костюми для дитячих свят, ремонтували дитячі іграшки, допомагали  утримувати територію: клумби,   пісочниці, гойдалки, купували меблі.

 Згідно з річним планом проводили загальні та групові батьківські збори. За проханням батьків працював лекторій, консультативний пункт «Батькам про мову дитини» для батьків логопедичної групи, який допомагає батькам у роботі з дітьми, для інклюзивної групи проводились консультації за потребою. У порівнянні з минулим роком, збільшилось  відвідування батьків на 16%, складає 88%.

 

Діти разом з батьками  брали участь у святах, розвагах та міських заходах: «Крок до Олімпу», «Крок до зірок»,  «Світ очима дітей», «Символіка рідного краю», екологічному проекті «Культура сортування сміття».

Для задоволення запитів батьків та дітей на безоплатній основі функціонували гуртки: «Весела ритміка», «Шахи», «В гостях у діда Краєзнавця», «Здоровячок». За звітний період кількість дітей, охоплених  гуртковою роботою, зросла до 89%.

Ясла-садок   має електронну поштову скриньку, веб-сайт,  на якому надається інформація, призначена для надання   батькам різноманітної інформації, про зміцнення матеріально-технічної бази, використання бюджетних і позабюджетних коштів, що  дало змогу порозуміння між працівниками і батьківською громадою. Діє електронна система реєстрації дітей до ясла-садка.

      За допомогою анкетування батьків, було визначено, що більшість батьків вихованців (81,4%) відзначили, що діти із задоволенням відвідували дитячий садок, поверталися додому в гарному настрої, батьків задовольняли педагоги, які працюють з дітьми (79%) і їх ставлення до дітей, 79% членів сімей вихованців із задоволенням  та інтересом спілкувалися з педагогами ясла-садка, умови створені для розвитку виховання, навчання дітей, оцінювали позитивно, високий рівень задоволеності роботою ясла-садку і його педагогами  (88,4%) опитаних батьків, середній рівень  мають 11,6%.

Соціальний склад сімей : повні – 78%, неповні – 15%, малозабезпечені сім`ї – 5%.

У межах мікрорайону  2 родини, діти яких не відвідували ясла-садки. Проведено анкетування, роз’яснювальна робота щодо необхідності отримання дошкільної освіти.      

Проте, в організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році залишаються не вирішиними наступні питання:

- недостатня роботу у наступності між дошкільною та початковою ланками освіти;

 - недостатність техніки для впровадження ІКТ для  створення сприятливих умов, збереження фізичного, психічного, соціального розвитку дітей, упроваджуючи інноваційні фізкультурно-оздоровчі технології з використанням ІКТ та адаптації дітей з особливими потребами.

 

      - недостатня робота   з національно-патріотичного виховання  дітей .

 

                  Завдання   на  2019/2020 навчальний  рік

та оздоровчий період

       Виходячи з аналізу освітньої та навчально - методичної роботи  за минулий навчальний рік, враховуючи недоліки, досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив визначає основні завдання на наступний  навчальний рік:

 1. Активізувати роботу щодо питань наступності між дошкільною та початковою ланками освіти для гармонійного розвитку особистості дитини, використовуючи інтерактивні форми роботи.

2. Створення сприятливих умов для збереження фізичного, психічного, соціального розвитку дітей, упроваджуючи інноваційні фізкультурно-оздоровчі технології з використанням ІКТ та адаптації дітей з особливими потребами.

3.Впровадити   перелік спеціальних засобів  корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми  потребами  ,які навчаються в інклюзивної групі.

 4. Продовження  роботи  з національно-патріотичного виховання  дітей .

            Але існує і ряд проблем, які необхідно вирішувати. Одна з першочергових проблем - відновлення тротуарного покриття га терріторії закладу. Але коштів у бюджеті міста на виконання цієї роботи немає. Не в кращому стані вікна  у музичному залі, спортивному та в залі з ЛФК, опалювальна система, вхідні двері. Є потреба негайного  ремонту  сходів ,  огорожі; придбання меблів.

Зрозуміло, я як керівник використовую для цього усі можливі резерви:

спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

Я вдячна батькам, які допомагають нам в проведені ремонтних робот у групах, створювати затишок та комфорт для дітей в групах.

Колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою все нові і нові завдання.

Головним є те, що заклад прагне бути тим місцем, де діти можуть фізично розвиватись, навчатись, виховуватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, весело й щасливо жити.

Вважаю, що вагомим критерієм оцінки моєї управлінської діяльності можна вважати сприйняття мене як керівника працівниками, дітьми, а через них і батьками. Якщо діти пишаються своїм закладом, то це означає, що вони пишаються і своїми педагогами.